Sklep internetowy działający pod adresem: www.jtbpoland.pl prowadzony jest przez:

JTB Poland/ FITstore
NIP 5251227726
REGON 381688389
ul. Egejska 17
02-764 Warszawa

Kontakt e-mail: jtbpoland.bench@gmail.com lub jtbpoland@gmail.com

 1. Sklep (Sprzedający) prowadzi sprzedaż wysyłkową detaliczną oraz hurtową towarów (odzieży i akcesoriów) poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się towary dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej marki JTB Just For Cool People lub innych marek, do sprzedaży których firmie JTB POLAND / FITstore przysługuje pełne prawo.
 2. Klient (Kupujący) składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu www.jtbpoland.pl akceptuje jego postanowienia.
 3. Informacje znajdujące się na stronie www.jtbpoland.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów stanowią jedynie informację handlową. Klient składając zamówienie za pomocą strony internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Zamówienia mogą być składane w języku polskim.
 5. Ceny produktów podane na stronach sklepu są cenami brutto (nie zawierają podatku VAT), wyrażone są w: złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w zależności od wartości zamawianego towaru, sposobu doręczenia, oraz miejsca docelowego przesyłki w kraju lub za granicą.
 6. Cena podana przy towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich modyfikacji.
 8. Wszystkie towary znajdujące się w zakładce sklepu PROMOCJE sprzedawane są z upustem 10-60 proc. w stosunku do ich ceny sklepowej (początkowej).
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży towarów w ograniczonej liczbie, realizacja zamówień następować będzie według kolejności złożonych i potwierdzonych zamówień aż do wyczerpania stanów magazynowych zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 10. Promocje w sklepie www.jtbpoland.pl nie łączą się ze sobą ani nie sumują. Towary już objęte upustem nie podlegają dodatkowemu rabatowi.
 11. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary widoczne w ofercie sklepu www.jtbpoland.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności części lub całości towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Kupującego i w przypadku opłacenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający zwróci mu otrzymaną od niego kwotę pieniężną.
 12. Sprzedający dostarczy dowód zakupu (paragon/ który stanowi potwierdzenie dokonania sprzedaży przez sklep www.jtbpoland.pl.
 13. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, posiadający kartę graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarkę stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) oraz klawiaturą lub innym urządzeniem wskazującym, umożliwiającym poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu dokonania zakupu poprzez złożenie zamówienia w sklepie www.jtbpoland.pl należy prawidłowo wypełnić formularze zamówienia uzupełniając wszystkie niezbędne pola w celu określenia koloru, rozmiaru, ilości sztuk danego towaru oraz podając dane teleadresowe niezbędne do realizacji zamówienia takich jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail.
 2. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych, pełnych i prawidłowych danych osobowych.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia realizacji (anulowania zamówienia) w przypadku gdy Kupujący nie potwierdził złożenia zamówienia lub wypełnił formularz częściowo lub błędnie oraz w przypadku gdy nie wpłynęła zapłata za zamówienie na konto Sprzedającego w ciągu 7 dni.
 4. Klient może wprowadzić modyfikacje lub anulować swoje zamówienie drogą mailową – pisząc na adres:
  jtbpoland.bench@gmail.com lub jtbpoland@gmail.com do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty i wysyłki towaru.

III. PŁATNOŚCI

W sklepie internetowym www.jtbpoland.pl istnieją następujące metody płatności:

 1. Przelew bezpośredni na konto bankowe w walucie PLN 
  WBK: 02 1090 1043 0000 0001 3939 4083
 2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

IV. DOSTAWA

 1. Przesyłki wysyłane są maksymalnie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty. O wysłaniu przesyłki z zamówieniem Kupujący zostanie poinformowany oddzielnym e-mailem.
 2. W wyjątkowych okolicznościach, w przypadku gdy przesyłka nie będzie mogła być dostarczona na czas, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego a ten będzie mógł zrezygnować z zamówienia. Otrzyma on zwrot wcześniej wpłaconej sumy pieniędzy równy kwocie zamówienia oraz ewentualnych wcześniej opłaconych kosztów przesyłki.
 3. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich GLS, UPS i In Post.
 4. Przesyłki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie oraz przesyłkę.
 5. Sklep www.jtbpoland.pl wysyła przesyłki płatne przy odbiorze (za pobraniem).
 6. Koszt dostawy przesyłki kurierskiej to 18 zł,lub wyższa zależy od wielkości paczki i masy;
 7. Zamówienia wysyłane są pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia jako adres dostawy.
 8. W celu wysłania przesyłki kurierskiej niezbędne jest przekazanie firmie spedycyjnej nr telefonu Kupującego.
 9. Zmiana adresu doręczenia przesyłki po jej nadaniu wiążę się z dodatkową opłatą w wysokości 25 zł.
 10. Nieodebranie paczki i zwrotu przesyłki do Sprzedającego skutkuje obciążenie Kupującego kosztami zwrotu paczki do nadawcy (18 zł) i jeżeli wyrazi zgodę ponownego jej nadania (dodatkowe 18 zł).

V. ZWROT

 1. Kupujący ma prawo zwrócić towar zakupiony w sklepie w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania na zasadach opisanych w ustawie z d. 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. Zm.) wraz z oryginalnymi metkami i opakowaniem.
 2. Opis procedury zwrotu znajduje się w zakładce ‘Zwrot, reklamacje’.
 3. Zwrot możliwy jest w przypadku gdy towar nie był noszony i nie posiada żadnych widocznych śladów użytkowania. W przypadku stwierdzenie, że towar był noszony lub posiada wady, których nie posiadał przed wysyłką, zwrot towaru nie będzie uwzględniony a towar zostanie odesłany na koszt Kupującego.
 4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zawierających zwracany towar za pobraniem.
 5. Kupujący powinien zwrócić towar po uprzedniej konsultacji ze sklepem www.jtbpoland.pl.

VI. WYMIANA

 1. Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego w sklepie www.jtbpoland.pl towaru/(-ów) na inny rozmiar w terminie do 14 dni od daty jego (ich) otrzymania wraz z oryginalnymi metkami i opakowaniem.
 2. Opis procedury wymiany znajduje się w zakładce ‘Zwrot, reklamacja’.
 3. Wymiana możliwa jest w przypadku gdy towar nie był noszony i nie posiada żadnych widocznych śladów użytkowania. W przypadku stwierdzenie, że towar był noszony lub posiada wady, których nie posiadał przed wysyłką, wymiana towaru nie będzie uwzględniona a towar zostanie odesłany na koszt Kupującego.
 4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zawierających zwrócony towar za pobraniem.
 5. Kupujący powinien wysłać towar po uprzedniej konsultacji ze sklepem www.jtbpoland.pl.
 6. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, zastosowanie ma procedura ‘Reklamacji’, nie ‘Wymiany’.

VII. REKLAMACJE

 1. Kupujący ma prawo do reklamacji zgodnie z ustawą z d. 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Sklep www.jtbpoland.pl odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Kupujący traci prawo do reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego.
 3. Opis procedury reklamacji znajduje się w zakładce ‘Reklamacja’.
 4. Zwracany towar powinien być odpowiednio zapakowany wraz z oryginalnymi metkami i opakowaniem.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (wyczerpanie zapasów towaru), sklep www.jtbpoland.pl zaproponuje inny towar/(-y) do wyboru odpowiadające właściwościom i cenie reklamowanego towaru lub zwróci wszelkie poniesione przez Kupującego koszty transakcji.
 6. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego w terminie do 14 dni roboczych.
 7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zawierających zwrócony towar za pobraniem.
 8. Kupujący powinien wysłać towar po uprzedniej konsultacji ze sklepem www.jtbpoland.pl.
 9. W przypadku otrzymania towaru zgodnego z zamówieniem (oraz bez wad), a np. rozmiar okazał się nieodpowiedni, wtedy zastosowanie ma procedura ‘Wymiany’, a nie ‘Reklamacji’.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący składając zamówienie w sklepie www.jtbpoland.pl wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych i teleadresowych w bazie danych firmy JTB Poland/ FITstore siedzibą w Warszawie,02-764.
 2. Dane osobowe oraz teleadresowe Kupującego wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówień i w przypadku wyrażenia zgody Kupującego również w celu poinformowania go o specjalnych promocjach, konkursach oraz nowych produktach i usługach oferowanych przez sklep www.jtbpoland.pl.
 3. Dane osobowe oraz teleadresowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Kupujący ma prawo do wglądu i wprowadzenia poprawek we własnych danych osobowych i teleadresowych jak również do ich usunięcia.
 5. Powierzone dane osobowe oraz teleadresowe są przechowywane przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami określonymi w  obowiązujących przepisach prawa w Rzeczypospolitej Polskiej takich
  • Ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn. zm.);
  • Ustawa z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z d. 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Sklep www.jtbpoland.pl wykorzystuje pliki cookie m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookie w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli Użytkownik pozostawi te ustawienia bez zmian pliki cookie zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików cookie może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dn. 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody autora jest naruszeniem prawa autorskiego skutkuje odpowiedzialnością karną regulowaną przepisami: art. 115-123 ustawy z dn. 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)